LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 49
Ścinki włosów usunięte z konsoli fryzjerskiej zgodnie z obowiązującymi zasadami bhp należy

A.
B.
C.
D.