LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 32
Podczas nakładania na włosy klientki preparatu do koloryzacji trwałej jako środka ochrony indywidualnej fryzjer powinien użyć

A.
B.
C.
D.