LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 37
Podczas zabiegu trwałej ondulacji do zabezpieczenia twarzy klientki przed działaniem preparatów chemicznych należy użyć

A.
B.
C.
D.