LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - CZERWIEC 2018 (test 2)

Pytanie nr 23
Badanie przedubojowe bydła potwierdzające brak choroby zakaźnej przeprowadza

A.
B.
C.
D.