LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - CZERWIEC 2018 (test 2)

Pytanie nr 26
Posiadacz świń zobowiązany jest oznakować zwierzę w terminie nie przekraczającym

A.
B.
C.
D.