LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - CZERWIEC 2018 (test 2)

Pytanie nr 3
Na podstawie fragmentu księgi rejestracji świń wskaż oznakowanie numeru stada, w którym urodziło się zwierzę.
A.
B.
C.
D.