LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - CZERWIEC 2018 (test 2)

Pytanie nr 37
Obecność piasku w produktach pochodzenia zwierzęcego jest zanieczyszczeniem

A.
B.
C.
D.