LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - CZERWIEC 2018 (test 2)

Pytanie nr 4
Przedstawiony na rysunku przyrząd jest wykorzystywany do diagnostyki
A.
B.
C.
D.