LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - CZERWIEC 2018 (test 2)

Pytanie nr 18
Ubój zwierzęcia chorego na chorobę zakaźną lub podejrzanego o chorobę lub zakażenie to ubój

A.
B.
C.
D.