LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - CZERWIEC 2018 (test 2)

Pytanie nr 14
Na podstawie wyciągu z rozporządzenia wskaż decyzję, którą powinien podjąć powiatowy lekarz weterynarii w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania.
A.
B.
C.
D.