LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 29
Na powstanie syndromu DFD w dużej mierze mają wpływ

A.
B.
C.
D.