LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 3
Chorobą bakteryjną podlegającą obowiązkowi zwalczania z urzędu jest

A.
B.
C.
D.