LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 13
Dopuszczony jest ubój gospodarczy bydła w wieku do

A.
B.
C.
D.