LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 2
Pień mózgu pobierany jest do badania w kierunku BSE od

A.
B.
C.
D.