LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 4
W promieniu 3 kilometrów od ogniska choroby wyznacza się strefę

A.
B.
C.
D.