LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL10 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 32
Przelotowość zwierząt oblicza się na podstawie

A.
B.
C.
D.