LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL10 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 21
Pozbawienie kota jedzenia, zabawy lub możliwości swobodnego poruszania się po swoim terytorium nie wywołuje u niego

A.
B.
C.
D.