LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL10 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 8
Selekcja w hodowli zwierząt oznacza

A.
B.
C.
D.