LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL10 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 8
W miejscu pękniętego pęcherzyka jajnikowego powstaje

A.
B.
C.
D.