LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL10 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 33
Wskazaniem do wykonania zabiegu sztucznego unasiennienia suki nie jest

A.
B.
C.
D.