LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 29
Podopieczny z chorobą Alzheimera przebywający w sali chorych mówi, że widzi wejście do piwnicy i osoby do niej wchodzące. Występuje u niego drażliwość, głośne mówienie do siebie, chodzenie bez celu po sali, zaburzenie rytmu snu i czuwania. Dolegliwości te mogą świadczyć o występowaniu u pacjenta

A.
B.
C.
D.