LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 39
Które problemy mogą występować u podopiecznego chorego na niewyrównaną cukrzycę typu 1?

A.
B.
C.
D.