LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 23
W trakcie występowania u pacjentki wymiotów opiekun medyczny powinien

A.
B.
C.
D.