LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 23
Fizjologicznym następstwem procesu starzenia się organizmu ludzkiego jest

A.
B.
C.
D.