LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 32
Podczas wykonywania toalety całego ciała u pacjentki leżącej w łóżku przebywającej na oddziale wewnętrznym, zgodnie z zasadami opiekun medyczny powinien

A.
B.
C.
D.