LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 6
Pacjentowi leżącemu na plecach jednoczęściowy worek stomijny należy odklejać od

A.
B.
C.
D.