LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 18
Opiekun medyczny powinien w pierwszej kolejności przekazać pielęgniarce informację, że pacjent

A.
B.
C.
D.