LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 17
Środkiem stosowanym do pędzlowania jamy ustnej u ciężko chorego podopiecznego jest

A.
B.
C.
D.