LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 22
Przeciwwskazaniem do samodzielnego wyjścia z oddziału do sklepu znajdującego się na terenie szpitala, pacjenta poruszającego się z wykorzystaniem chodzika, jest przede wszystkim występowanie u niego

A.
B.
C.
D.