LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 17
W celu poprawy sprawności manualnej pacjentki zakładu opiekuńczo-leczniczego z reumatoidalnym zapaleniem stawów opiekun medyczny powinien współpracować

A.
B.
C.
D.