LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 11
Pacjent z chorobą Parkinsona chodzi szurając nogami, sylwetka ciała jest pochylona do przodu. Dla podopiecznego podczas chodu wskazane jest założenie

A.
B.
C.
D.