LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 36
W czasie rozmowy z lekarzem pacjentka dowiedziała się o potrzebie operacji z powodu nowotworu. Płacze, chodzi po sali, jest niespokojna. W tej sytuacji opiekun medyczny powinien powiadomić pielęgniarkę o objawach występujących u kobiety i przeprowadzić z pacjentką

A.
B.
C.
D.