LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 4
Najbardziej pożądanym sposobem aktywizacji ruchowej dla przebywającego w domu 75-letniego mężczyzny z niedowładem kończyny dolnej prawej, poruszającego się z wykorzystaniem kuli łokciowej, jest

A.
B.
C.
D.