LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 24
Podopieczna dokonała pomiaru poziomu cukru we krwi. Poziom cukru wynosił 50 mg/dl. Na podstawie wyniku pomiaru opiekunka powinna rozpoznać u podopiecznej

A.
B.
C.
D.