LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 24
Opiekunka zauważyła, że podopieczna po przebytym udarze mózgu ma trudności z rozpoznawaniem i nazywaniem widzianych przedmiotów. Zaburzenia te mogą wskazywać na

A.
B.
C.
D.