LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 27
W który sprzęt powinna zaopatrzyć opiekunka niewidomego podopiecznego w celu ułatwienia mu samodzielnego przygotowania posiłku?

A.
B.
C.
D.