LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 24
Opiekunka środowiskowa w planie pracy z podopiecznym uwzględniła współpracę z sąsiadami i pobliskim klubem seniora. Opiekunka zastosowała metodę pracy

A.
B.
C.
D.