LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 33
Podopiecznego leżącego w łóżku cierpiącego na duszność spoczynkową opiekunka powinna układać w pozycji

A.
B.
C.
D.