LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 37
Podopieczna chora na schizofrenię pragnie nawiązać nowe kontakty społeczne i aktywnie spędzać czas wolny. Chciałaby skorzystać z usług środowiskowego domu samopomocy. W celu złożenia wniosku o skierowanie do tej placówki opiekunka powinna udać się z podopieczną

A.
B.
C.
D.