LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 24
Ocenę podopiecznego w zakresie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi i samodzielnego dokonywania zakupów opiekunka może dokonać przy pomocy skali

A.
B.
C.
D.