LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 4
Nakładanie koszuli nocnej podopiecznej z niedowładem lewostronnym opiekunka powinna rozpocząć od

A.
B.
C.
D.