LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 16
Do umycia głowy podopiecznemu leżącemu w łóżku, po urazie rdzenia kręgowego opiekunka powinna wykorzystać

A.
B.
C.
D.