LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 8
Zabiegiem przeciwzapalnym ciepłym, wilgotnym, działającym miejscowo jest

A.
B.
C.
D.