LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 18
Opiekunka wykonując zlecony przez lekarza okład ciepły powinna na zmienioną chorobowo skórę nałożyć wazelinę, a następnie warstwy okładu w kolejności:

A.
B.
C.
D.