LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 28
Podopieczny cierpi na zaparcia. Opiekunka powinna poinformować podopiecznego o konieczności przyjmowania leków przeczyszczających o łagodnym działaniu

A.
B.
C.
D.