LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 36
Podopiecznego w podeszłym wieku cierpiącego na zaburzenia lokomocyjne znacznego stopnia w celu przemieszczenia się na dalszą odległość opiekunka powinna zaopatrzyć

A.
B.
C.
D.