LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 11
Które świadczenia z pomocy społecznej może otrzymać samotny 70-letni podopieczny z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli jego emerytura nieznacznie przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, a podopieczny ponosi duże wydatki na leki?

A.
B.
C.
D.