LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 7
Który błąd popełniła opiekunka wykonując mycie i dezynfekcję rąk według schematu Ayliffe’a?

A.
B.
C.
D.