LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 38
30-letnia podopieczna z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, czuje się osamotniona i chciałaby przygotować się do podjęcia pracy. W tej sytuacji opiekunka powinna zaproponować jej skorzystanie z usług

A.
B.
C.
D.