LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS5 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 1
Podopieczna zamieszkała w nowym bloku. Czuje się zagubiona w nowym miejscu, nie potrafi nawiązać kontaktów interpersonalnych. Które działania powinna podjąć opiekunka, aby ułatwić podopiecznej zaklimatyzowanie się w nowym środowisku?

A.
B.
C.
D.